Adomo Mickevičiaus akmuo

Adomo Mickevičiaus akmuo turi įdomią istoriją. Pasakojama, kad 1819–1823 metais Adomas Mickevičius, mokytojaudamas Kaune, mėgo lankytis Girstupio upelio slėnyje. Poetas 1823 metų pavasarį ruošėsi išvykti į užsienį, todėl draugai jam surengė ten išleistuves. Karolinai Kovalskienei pasiūlius, draugai nutarė poeto mėgstamą ir lankomą slėnį pavadinti Adomo Mickevičiaus vardu. Ant akmens iškalė jo inicialus „A.M” ir jo išvykimo į užsienį metus „1823“. Dėl to šį akmenį pavadino Adomo Mickevičiaus akmeniu. Devynioliktame amžiuje  pradėjus tiesti geležinkelį per Kauną buvo išleistas įsakymas surinkti visus Kauno apylinkėse esančius akmenis. Adomo Mickevičiaus  akmenį dėl nežinomų priežasčių kažkas užkasė.

1919 metais Girstupio upelio vanduo per didelį potvynį jį išplovė ir nuo tada jis yra dabartinėje vietoje Kauno ąžuolyne, Adomo Mickevičiaus slėnyje, prie tiltelio, einančio per upelį. 1955 metais minint poeto  mirties šimtmetį, prie akmens buvo pastatyta juodo granito lenta. Lentoje buvo iškalti šie žodžiai: „Mačiau aš puikų slėnį palei Kauną. Laumės ten audžia pavasario rytą žaliąją veją, žiedais iškaišytą: slėnio gražesnio nerasi pasauly...”

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams