Adomo Mickevičiaus namas ir memorialinė lenta su bareljefu Kaune

Adomas Mickevičius į Kauno apskrities mokyklą mokytojauti atvyko 1819 metų rudenį. Mokyklos direktorius Stanislovas Dobrovolskis jam pasiūlė apsigyventi mokyklos patalpose. Dėl materialinių sunkumų išsinuomoti buto negalėjo, todėl pasiūlymą priėmė. Kambarys, kuriame gyveno mokytojas, buvo su siauru prieškambariu. Prieškambaryje miegodavo patarnaujantis mokinys, kuris lankė mokyklą ir mokėsi pirmoje klasėje. Kambarys, kuriame gyveno, buvo niūrus – tai buvusio jėzuitų vienuolyno celė. Skurdi aplinka, šalti pastato viduramžiški skliautai slėgė jauną mokytoją. Naktimis ilgai mokyklos antro aukšto lange švietė lempa. Rytais mokinys dažnai rasdavo mokytoją dirbantį prie rašomojo stalo. Mokytojas ruošdavosi pamokoms, rašydavo užrašus, iš kurių diktuodavo mokiniams, nes vadovėlių nebuvo. Dėstė lotynų klabą, retoriką, estetiką, poetiką, visuotinę literatūrą, bendrąją gramatiką, antikinę literatūrą bei tvarkė mokyklos biblioteką. Iš ankstyvo ryto iki pamokų rašydavo laiškus mamai, draugams. Eidavo su kitais mokytojais į Vytauto  bažnyčią, nes mokytojams lankyti bažnyčią buvo privaloma. Pro kambario langą matėsi Nemunas ir už jo kylantys žali Aleksoto šlaitai.

1955 m. ant namo (Rotušės a. 9) buvo pakabinta  pirmoji paminklinė lenta su bareljefu: „1798–1855. Šiuose mokyklos rūmuose 1819–1823 m. gyveno ir kūrė Adomas Mickevičius“. Paminklinės lentos skulptorius Vladas Žuklys. Užrašas buvo parašytas lietuvių ir rusų kalbomis. Lenta buvo nuimta. 1998 metais atidengta nauja memorialinė lenta su bareljefu: „Šiame pastate 1819–1823 m. gyveno ir dirbo mokytoju poetas Adomas Mickevičius “Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie... Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą“. Šios memorialinės lentos  skulptorius Vytautas Narutis.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams