Adomo Mickevičiaus slėnis

Viena iš mėgstamiausių Adomo Mickevičiaus vietų Kaune buvo vaizdingas Girstupio upelio slėnis. Mokytojaudamas Kaune, laisvalaikiu jis mėgo čia sėdėti. Slėnis jam darė didelį įspūdį ir teikė gaivinančio poilsio. Poetas apie slėnį savo draugams rašė: „Sunku įsivaizduoti ką nors puikesnio, o matyti, net neįmanoma, bent Lietuvoje. Vingiuoja pusę mylios kalnai, tarp jų išlankstytas žalias slėnis, vienur lygus, vietomis siauras, vietomis platesnis, pilnas žiedų, perkirstas nedidelio upelio... Turiu paaiškinti, kad tuos kalnus dengia gražiausia giria, auganti guotais: tankiai susipynę šimtmečiai šermukšniai, baltosios ievos, ilgakasės tamsiosios eglės, aukšti it kolonos beržai – žavingiausias vaizdas,  rytais čiulba paukščiai, čiurlena vanduo...“

Adomas Mickevičius  apie Girstupio slėnį rašė savo poemoje „Gražina“.

„Mačiau aš puikų slėnį palei Kauną,
Laumės ten audžia pavasario rytą
Žaliąją veją, žiedais iškaišytą:
Slėnio gražesnio nerasi pasauly...“

Adomo Mickevičiaus slėnyje yra išlikęs akmuo, prie kurio sėdėdavo poetas Adomas Mickevičius. P. Juozapavičius knygoje „Adomas Mickevičius Kaune“ rašė: „1823 m. gegužės mėnesį A. Mickevičių Kaune aplankė jo draugas filomatas poetas Odynecas ir dvi savaites pas jį svečiavosi. Mickevičius, supažindindamas draugą su savo mėgstamu Girstupio slėniu, karieta važiavo prancūzkeliu į „Rojaus“ karčiamą. Čia jie bevažiuodami šlaitu apvirto ir, kaip rašo savo atsiminimuose Odynecas, vos neprigirdė arklio šalia kelio buvusioje šaltinio klampynėje.

Girstupio upelio kairiajame šlaite čiurleno A. Mickevičiaus mėgstamas šaltinis. Iš jo poetas parsinešdavo tyro vandens. Ir juo vaišindavo draugus, sakydamas: „Gerkite, tebūna ir mūsų širdys tokios tyros, kaip šis šaltinio vanduo“.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu Adomo Mickevičiaus slėnyje savaitgaliais ir šventinėmis dienomis mėgdavo rinktis jaunimas ir miesto gyventojai. Čia jie galėdavo pakvėpuoti grynu oru, pasivaikščioti, pasigrožėti vaizdu.

Po nepriklausomybės atgavimo Mickevičiaus slėnis netapo miestiečių pamėgta poilsio vieta, kadangi iki slėnio sudėtinga ateiti, nėra patogių privažiavimo kelių, pėsčiųjų takų.

Nuo 2003 iki 2013 metų Mickevičiaus slėnyje vyko rudeninė poezijos valanda su įžymiais Lietuvos rašytojais, aktoriais, dainų autoriais.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams