Balio ir Vandos Sruogų namas. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997) – istorikė, pedagogė, visuomenės veikėja, rašytojo ir Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Balio Sruogos žmona.

Vandos Daugirdaitės vaikystė prabėgo Baline. Mergaitė buvo auginama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos kultūrinių tradicijų dvasia. Šeima priklausė tiems bajorams, kurie, būdami dvikalbiai, nacionalinio atgimimo metais save identifikavo lietuviais. Mergaitė augo daugiakalbėje, lenkų, lietuvių, rusų, ukrainiečių, prancūzų kalbų aplinkoje. Augusi ukrainietiškose žemėse, į lietuvišką aplinką Vanda persikeldavo atostogų Žemaitijoje metu. Namuose mergaitė auginta lenkakalbės romantinės literatūros dvasia: motina skaitė Adomo Mickevičiaus, Vladislavo Sirokomlės, Juzefo Ignaco Kraševskio tekstus.

Pirmojo pasaulinio karo metai ir Rusijos pilietinio karo sukrėtimai lėmė, kad V. Daugirdaitė pakeitė kelias mokymosi įstaigas: studijavo Maskvoje, Berlyne. 1918–1919 m. dirbo Šiaulių gimnazijos (lietuvių dėstomąja kalba) mokytoja, vėliau persikėlė į Kauną, kur gavo vietą spaudos biure laikraščio „Lietuva“ redakcijoje. Čia dirbdama (1919 m. liepos 1 d.–1921 m. lapkričio 1 d.) ji rengė lenkų ir prancūzų spaudos apžvalgas. Po Suvalkų sutarties (1920 m. spalio 7 d.) su lenkais vykusių derybų metu rengė interviu su Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos atstovais.

1924 m. kovo mėn. V. Daugirdaitė ištekėjo už rašytojo Balio Sruogos. Mokslą tęsė Kaune, Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universitete (1924–1928 m.), kur 1929 m. gavo istorikės diplomą. Studijų metais buvo lenkų studentų korporacijos „Lauda“ narė. XX a. 4 deš. V. Sruogienė dirbo mokytojos ir administracinį darbą įvairiose mokyklose, buvo Lietuvos istorijos draugijos narė, 1935 m. parengė Lietuvos istorijos vadovėlį mokykloms. 1941–1944 m. V. Daugirdaitė-Sruogienė lietuviškos kunigaikštienės Birutės gimnazijos Vilniuje direktorė. 1949 m. rugsėjo mėnesį su dukra persikėlė gyventi į JAV.

Su Vandos Daugirdaitės-Sruogienės atminimu susijęs jos drauge su vyru 1938 m. pasistatytas namas Žaliakalnyje pagal architekto grafo Vladimiro Zubovo projektą. Name šeima gyveno su dukra Dalia iki 1940-ųjų. 1966 m. įkurtas Balio Sruogos muziejus (B. Sruogos g. 21). 1993 m. birželio 1 d. tapo Maironio lietuvių literatūros muziejaus filialu, kuris 1997 m. buvo pavadintas Balio ir Vandos Sruogų memorialiniu namu-muziejumi. Jame įrengtas istorikės memorialinis kambarys, kuriame eksponuojami jos rankraščiai, knygos, baldai ir kiti asmeniniai daiktai. Kasmet vasario 9 d. čia minimos rašytojo gimimo ir jo žmonos mirties metinės.

Pažymėtina, kad šiandieninio Vytauto Didžiojo universiteto studentams istorikams JAV Lietuvių fondas teikia Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendiją.Koordinatės: 54°54'25.0"N 23°57'01.1"E

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams