Kauno apskrities mokykla Adomo Mickevičiaus laikais

1819 m. rugsėjo 20 dieną į Kauno apskrities mokyklą atvyko mokytojas Adomas Mickevičius. Šios mokyklos istorija prasidėjo nuo 1649 m., kai buvo įkurta jėzuitų mokykla. Ją įkūrė Jėzuitų ordinas ir mokykla buvo pastatyta netoli Turgaus  aikštės – dabartinės Rotušės aikštės. 1655 m. mokykla buvo sugriauta, vėliau atstatyta ir 1702 m. tapo kolegija. Panaikinus Jėzuitų ordiną, mokyklos turtas atiteko Edukacinei komisijai, tačiau vienuolių rankose išliko iki 1806 m., kai atiteko Vilniaus universitetui. Kauno apskrities mokykla tapo pasaulietine mokykla. Mokykloje vyravo viduramžiais įvesta vienuolyno mokyklos tvarka bei atsidavimas bažnyčiai. Visą mokinių ir mokytojų veiklą diktavo varpas ir skambutis. Poetas laiške apie mokyklą rašė: „atrodo, kad ji mirštanti arba miega. Visi mokiniai kalba tyliai, bailiai ir lėtai. Tokie pat ir mokytojai.“ Tuo metu mokykloje buvo keturios klasės. Trečioje ir ketvirtoje klasėje mokėsi po dvejus metus, tad iš viso mokėsi šešerius metus. Mokymo programa prilygo septynių klasių gimnazijai. Ją baigę, mokiniai vykdavo mokytis į universitetą. Tuo metu mokykloje dirbo 7–8 mokytojai. Mokėsi 154 mokiniai, tačiau mokinių skaičius mažėjo dėl skurdžių gyvenimo sąlygų. Mokyklai trūko patalpų, nes mokyklos dideliuose mūruose buvo apsigyvenę mokytojai.

1955 m. minint Adomo Mickevičiaus mirties metines buvo įsteigtas memorialinis muziejus, mokykla buvo pavadinta poeto vardu ir įkurta A. Mickevičiaus klasė.

Adomo Mickevičiaus mokykloje buvo puoselėjamos tradicijos, susijusios su poeto Adomo Mickevičiaus gyvenimu ir veikla. Pagal R. Neimantą, „Tačiau bene brangiausia mokykloje tradicija susijusi su mokyklos baigimo diena. Tą dieną kiekvienas abiturientas atsineša į mokyklą raudoną rožę. Gauni atestatą, o ant žalsva gelumbe užtiesto stalo palieki rožės žiedą. Mažėja atestatų, daugėja žiedų. O kai visi atestatai išdalyti, mokyklos direktorius A. Pakalnis kviečia į sceną moksleivius, baigusius mokyklą aukso ir sidabro medaliais. Šie paima didžiulę raudonų rožių puokštę, iškilmingai nuneša ir pamerkia ties poeto portretu. Raudonos rožės simbolizuoja žmonijos pavasarį, grožį, jaunystę, išreiškia abiturientų meilę mokyklai, pagarbą poetui, kuris taip mylėjo raudonas rožes“.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams