Kovalskių namas (dabar restoranas „Medžiotojų užeiga“)

Jaunam mokytojui Adomui Mickevičiui likimas buvo negailestingas. Po pirmųjų atostogų 1820 m. grįžo pavėlavęs ir prislėgtas. Jo mylimoji Marilė Vereščikaitė ištekėjo ir tapo grafiene Putkameriene. Mirė mama, kuri nuo ketverių metų išmokė Adomėlį skaityti ir rašyti, atvėrė pasakų pasaulį. Liūdesys, nesėkmės skatino ieškoti nusiraminimo knygose. Skaitė Šilerio, Gėtės, Bairono kūrinius, rašė balades ir romansus.

Bemiegės naktys, liūdesys, išgyvenimai atsiliepė mokytojo sveikatai. Vis dažniau sirgdavo. Adomas pradėjo bendrauti su Kovalskių šeima. Juozapas Kovalskis buvo apskrities ir mokyklos gydytojas. Kovalskis gyveno prie mokyklos, gretimame name. Visa šeima: senelė, dvi mažos dukrelės, pats daktaras Kovalskis ir jo gražioji žmona Karolina, rūpinosi  mokytoju ir jo sveikata. Kovalskių namuose rinkdavosi to meto Kauno aukštuomenė ir žavios moterys, todėl poetas palaipsniui įsijungė į miesto ir apskrities elito gyvenimą. Adomas mielai lankėsi Kovalskių šeimoje ir žavėjosi ponia Kovalska.

Ši šeima Kaune vaidino milžinišką vaidmenį. Pirmiausia J. Kovalskis gydė sergantį poetą, vėliau ėmėsi kviestis jį pas save. Nėra žinoma, ar jiems priklausė butas, ar visas namas. XVII–XVIII a. namas priklausė Kauno pavieto maršalkos Zabielos šeimai. Tik žinoma, kad Kovalskos langus iš savo buto matydavo Mickevičius. Odynecas rašo, kad draugas, svečiuodamasis pas Kovalskius, dažniausiai šnekučiuodavosi poezijos temomis arba sėsdavo lošti kixaka (azartinis kortų žaidimas) su senąja Kovalskio motina.

Šis namas išlikęs ir dabar. Apsilankius jame, tarsi atsispindi XIX amžiaus  aukštuomenės gyvenimo  akimirkos.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams