Lenkijos pasiuntinybė Kaune (dab. Kęstučio g. 38)

Tarpukariu ypač pašlijo Lietuvos ir Lenkijos santykiai dėl Vilniaus krašto (Vilniaus miesto ir rytinės Lietuvos dalies), kurį minėto laikotarpio didžiąją dalį administravo Lenkija. Norėdama taisyti esamą situaciją, Lenkija 1938 m. kovo 17 d. Lietuvai įteikė ultimatumą, reikalaudama per 48 valandas užmegzti diplomatinius santykius ir iki 1938 m. kovo 31 d. pasikeisti diplomatiniais atstovais. Kovo 25 d. buvo pradėtas diplomatinių santykių užmezgimo procesas.

Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Lenkijai paskirtas buvęs karo atašė Berlyne Kazys Škirpa, o tuo tarpu  Lenkijos diplomatiniai atstovai, rezidavę Lietuvoje, o jei tiksliau, Kaune, buvo: Franciszek Charwat – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, Maciej Załęski – pirmasis pasiuntinybės sekretorius, Slawomir Dziarczykowski – pasiuntinybės atašė, pulkininkas Leon Mitkiewicz-Żółłtek – karo atašė bei Stanisław Westfal – spaudos atašė.

Lenkijos pasiuntinybės kanceliarija 1938 m. buvo įsikūrusi tuometiniame viešbutyje „Lietuva“ (buv. „Metropolis“). Kadangi pasiuntinybė užėmė visą aukštą, anuomet Kaune juokauta, kad viešbučio pavadinimą reikėtų pakeiti iš „Lietuva“ į „Hotel Polonia“. 1939 m. pasiuntinybė persikėlė į modernų pastatą – Kęstučio g. 24 (dabartinis adresas – Kęstučio g. 38).Koordinatės: 54°53'45.3"N 23°54'56.9"E

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams