Šeimos mauzoliejus

Senosiose kapinėse Jurbarke virš visų paminklų aukščiausiai iškilusi stovi Švč. Mergelės Marijos figūra su vaikais – tarsi laiminanti ir globojanti ten besiilsinčią šeimą – ji jau augiau kaip šimtmetį saugo čia palaidotų žmonių ramybę ir per kartas nusineštus išgyvenimus bei paslaptis.

Kas šie žmonės, palaidoti talentingo skulptoriaus Pranciškaus Mikutaičio sukurtame mauzoliejuje? Turbūt daugelis senųjų miesto gyventojų gerai žino Gepnerių pavardę, mat Jurgis Gepneris tarpukaryje buvo miesto burmistras, o jo garsioji žmona Juzefa Gepnerienė net 53 metus čia dirbo akušere – priėmė kelių kartų naujagimius. Juzefa Gepnerienė, viena iš didelės Kroazė šeimos, gyvenusios Jurbarke, palikuonių, aišku, nusipelno didžiausios garbės ir dėmesio. Tačiau šioje šeimoje būta ir daugiau įžymių žmonių. Čia ilsisi šios gausios šeimos žmonės.

Retas atvejis, kai yra tiek skirtingų pavardės variantų: Krauzė, Kroazė, Kruvazjė, net prancūziškas Courvoisier...

Visiškai aiški tik Kroazė socialinė kilmė: miestiečiai. (Apie garsiosios giminės pradininkus Kroazes rašo Gražina Sviderskytė knygoje „Uragano kapitonas“.) 

Jeronimas Kroazė, kurio atvykimo Jurbarke data ir aplinkybės dokumentais niekur nėra pagrįsti, kaip ir jo prosenelis Jonas Kroazė, buvo rangovas – statė bažnyčias, mūrijo krosnis – šis amatas Jurbarke buvo itin populiarus. Nepatvirtintais duomenimis, laikinai ėjo net miesto valdytojo pareigas. Vedęs lenkaitę Marianą Kahol, susilaukė net 11 vaikų. Jurbarke gyvenančioje Kroazė giminėje nebuvo nei skurdo, nei vargo. Iš jų Jurbarke geriausiai žinomos trys seserys – Elena, Juzefa ir Honorata. Seserys tarpusavyje kalbėjo lenkiškai. Apie šias moteris, kurioms skirtas mauzoliejus stovi senosiose Jurbarko kapinėse, žinoma daugiausiai, ir Jurbarko krašto žmonėms jų istorija turėtų būti įdomiausia. Kiekviena sesuo turėjo savo šeimos istoriją, likimą. (Kraštotyros darbas „Jurbarkiškės mokytojos Danutės Baužaitės-Norkaitienės pasakojimai“, užrašė 11 kl. mokinės A. Lukošiūnaitė, Sigita Meškauskaitė, Edita Naujokaitė, 2003 m. balandžio mėn.).

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams