Jonas Paulius II

Jonas Paulius II – beveik 27 metus valdęs popiežius, Katalikų Bažnyčios vadovas. Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir trečiu pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi. Jis buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu, ypač svarbia asmenybe griūvant komunizmui Rytų Europoje. Jis buvo vienas labiausiai keliavusių visų laikų valstybių lyderių, per savo pontifikavimo laikotarpį aplankęs 129 valstybes, tarp jų ir Lietuvą.

1993 m. rugsėjo 4–8 d. popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje. Tai buvo pirmasis ir kol kas vienintelis popiežiaus vizitas Lietuvos istorijoje. Rugsėjo 6 d. viešėjo Kaune. Per šv. Mišias Kauno Santakoje Šventasis Tėvas kalbėjo apie žemės veidą atnaujinantį Šventosios Dvasios veikimą, primindamas, jog ji veikia per žmogų, gaivina jo dvasią ir leidžia atnaujinti asmeninį, šeimos ir visuomenės gyvenimą. Vidurdienį susitikęs su Lietuvos Vyskupų Konferencija Šventasis Tėvas akino ganytojus teikti pirmenybę bendruomenių evangelizacijai, rūpintis vis geresne katecheze, tinkamai atnaujinti būsimųjų kunigų ugdymą ir pasauliečių rengimą apaštalavimui, remtis bažnytiniais pasauliečių judėjimais, neužmiršti jaunimo, suaugusiųjų ir šeimų ugdymo.

Dabar Kauno Santakoje stovi paminklas Popiežiaus vizitui atminti. Prie paminklo iškalti žodžiai iš Luko evangelijos 19,9: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas“.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams