Kauno apygardos teismo rūmai – POW narių teismo vieta

Vienas reikšmingiausių tarpukario Lietuvos Respublikos ir Kauno įvykių – 1920 m. Lenkų karinės organizacijos (Polska Organizacja Wojskowa, POW) narių teismas, vykęs tuometiniuose Kauno apygardos teismo rūmuose (dab. Kauno apylinkės teismas, Laisvės al. 103). Teisingumą įgyvendinti turėjo Armijos teismas. POW nariai buvo kaltinami valstybės išdavyste ir kariniu perversmu, organizuotu prieš jauną Lietuvos respubliką. Teismo procesas sulaukė didelio laikraščių dėmesio.

POW nariai buvo kaltinami pagal tuo metu galiojusio Baudžiamojo kodekso Lietuvos 126 str. („kaltinamasis, dalyvavęs organizacijoje, kurios pagrindinis tikslas – nuversti egzistuojančią valstybinę santvarką, (...) baudžiamas darbais katorgoje (...) arba ištrėmimu nuolatiniam gyvenimui) ir 118 str. („pilietis, kaltinamas dalyvavimu organizacijoj, kurios tikslas valstybės išdavimas, (...) yra baudžiamas ištrėmimu nuolatiniam gyvenimui) straipsnius. Be šių pagrindinių kaltinimų, kai kurie kaltinamieji buvo teisiami ir už kitus prasižengimus.

Kaltinta 117 asmenų. Anot anuometinės spaudos, kaltinamųjų tarpe buvo žilų vyrų ir moterų, tėvų ir sūnų, jaunikaičių ir panelių, karininkų ir kareivių, didžponių dvarininkų ir jų tarnų, bet, kaip skelbta visuomenei, didesnieji nusikaltėliai spėjo pabėgti ir teismo salėje daugiausia buvo antraeiliai nusikaltėliai ir jų suklaidinti ar papirkti žmonės – „szaraczki“ (pilkieji).

Kadangi buvo rastas POW archyvas bei šifro raktas, kaltinamieji nebandė neigti priklausymo organizacijai, vietoj to teigė, kad savo veiksmais jie siekė „sukurti didžią ir nepriklausoma istorinę Lietuvą su sostine Vilniuje, kuriai priklausytų lietuviai, baltarusiai ir lenkai, ir kur lietuviai bei lenkai gyventų pagal Piłsudskio šūkį „lygus su lygiu ir laisvas su laisvu“. Teisiamieji aiškino, kad jie kovoję ne prieš Lietuvos nepriklausomybę, tik prieš provokišką vyriausybę, kad kaltinimas, jog jie buvo prieš Lietuvos valstybę, nepagrįstas jau vien todėl, kad iki Steigiamojo Seimo sušaukimo tokia valstybė nefunkcionavo.

Pirminis teismo sprendimas buvo dalį pripažinti kaltais ir nuteisti kalėjimu, tačiau dalį ir paleisti. Toks sprendimas daug ką papiktino, buvo reikalauta bausmę sugriežtinti, tačiau vietoj to Vyriausiasis tribunolas dar kartą įvertinęs bylos dokumentus ir liudytojų parodymus šiuos prašymus atmetė, o kai kuriems eiliniams POW nariams kalėjimo laiką dar ir sumažino.Koordinatės: 54°53'52.19"N, 23°54'2.45"E

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams