Jašiūnų dvaro kapinaitės – dvasinės kultūros paveldo dalis

Lietuvos dvarų sodybose įkurtos kapinaitės turėtų būti garbinga, dvaro dvasinę, religinę, mirties ir laidojimo kultūrą reprezentuojanti vieta, tačiau dauguma jų yra apleistos ir pasmerktos ilgametei užmarščiai. Jašiūnų dvaro kapinaičių istorijos pradžia susijusi su Jono Sniadeckio mirtimi. Buvęs Vilniaus universiteto rektorius mirė Jašiūnuose 1830 m. lapkričio 21 dieną. Šeimos nariai nutarė jį palaidoti kitoje Merkio pusėje, priešais dvaro sodybą, ant kalnelio, toje vietoje, kur J. Sniadeckis mėgdavęs vaikščioti, skaityti ir ilsėtis.

Vyskupas Andriejus Benediktas Klongevičius davė leidimą minėtą vietą pašventinti ir laidoti. Šeimos nariai toje vietoje norėjo pastatyti koplytėlę ir įrengti šeimos kapavietę, tačiau 1830–1831 metų sukilimas ir imperinės valdžios draudimas sukliudė tai padaryti, koplytėlė buvo įrengta pačiuose rūmuose. Tik praėjus ilgesniam laikui ant J. Sniadeckio kapo buvo pastatytas akmeninis paminklas – obeliskas.

Vėliau aplink J. Sniadeckio kapą buvo pradėti laidoti kiti Balinskių ir Sniadeckių šeimos nariai: Mykolas Balinskis ir jo žmona Sofija Sniadeckytė-Balinskienė bei jų vaikai – Julija, Jonas ir Konstantinas Balinskiai, jų vaikai ir vaikaičiai. Kapinaitėse palaidota ir M. Balinskio sesuo Rožė Balinskytė-Kostrovickienė.

Kapinaitės užima ištęsto keturkampio formos sklypą, kurį juosia mūro tvora. Įėjimą į kapines akcentuoja puošnūs ažūriniai, dvivėriai, juodo metalo kaltiniai vartai. Nedideli, kuklūs paminklai kuria jaukumo įspūdį. Kapinių kompozicija asimetrinė. Amžinojo poilsio čia atgulė 18 asmenų, kurių kapavietės nustatytos, bei dar 9 asmenys, kurių kapavietės nepažymėtos. Paminklai išdėstyti lygiomis eilėmis, tarp jų yra praėjimai.

XX a. kapinės buvo gerokai apleistos. 1960 m. remontuota tvora, vartai, tvarkingiau į vietas sustatyti antkapiai. 1998 metais Jašiūnuose lankėsi Žnino kultūros draugijos pirmininkas Andriejus Rosiakas (Žnine gimė Jonas Sniadeckis). Netrukus lenkų bronzos liejikas Zbignevas Dolskis be brėžinių ir be nuotraukos, turėdamas tik akmens matmenis, išliejo kryžių. Lenkų delegacija, 2000 m. vasarą atvykusi į Jašiūnus, iš J. Sniadeckio paminklo išėmė nuolaužą ir sumontavo kryžių. Bronzinis kryžius, prie kurio prisilietė dailininko ranka, atrodo kaip senas.

2005–2007 m. kapinės buvo restauruotos – pastatyti nauji vartai, atkurti antkapiai, kurie buvo be plokščių, bei pastatytas Balinskių šeimos genealoginio medžio paminklas. Dabar kapinių priežiūra rūpinasi Jašiūnų seniūnija, Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos moksleiviai.

Jašiūnų dvaro kapinaitės yra reikšmingas kultūros paminklas, saugantis čia gyvenusių iškilių asmenybių atminimą. Žymintys kapavietes memoraliniai ženklai, kapinių išdėstymas, aptvėrimas, augantys medžiai ir krūmai bei kiti želdiniai formuoja bendrą kapinių vaizdą ir sukuria tam tikrą atmosferą, tarsi atskirą mirusiųjų pasaulį

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams