Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija

Šalčininkų rajono Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija yra šiuolaikinė ugdymo įstaiga, tenkinanti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, organizuojanti įvairią neformaliojo ugdymo ir popamokinę veiklą bei užtikrinanti vaiko saugumą. Gimnazijos bendruomenė vadovaujasi katalikiškomis vertybėmis, ugdo kūrybingą ir tolerantišką asmenybę. O išskirtinis mūsų ugdymo įstaigos siekis – išsamiau pažinti savo protėvių  ir mūsų mažosios tėvynės – Jašiūnų – istoriją.

Oficialia Jašiūnų mokyklos įkūrimo data laikoma 1900 metų rugsėjo 14 diena. Tuometinis Jašiūnų savininkas Jonas Balinskis padovanojo žemės sklypą mokyklai statyti. Pirmuosius trejus metus mokslai vyko kaimo valstiečio Ivano Nakrevičiaus troboje, o 1903-aisiais buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas. Mokyklą su laiku pradėjo lankyti vis daugiau mokinių iš skirtingų vietovių.

1981 m. rugsėjo 1 d. pradėjo savo veiklą nauja mūrinė mokykla. Naujo pastato antrą aukštą papuošė puiki Inos Budrytės freska, kuri išliko iki šių dienų. Freskoje dailininkė pavaizdavo keletą įžymių Jašiūnų istorijos asmenybių. Tarp jų įamžintas ir garsus  istorikas ir filosofas Mykolas Balinskis, kuriuo vardu 1988 m. gruodžio 18 dieną buvo pavadinta Jašiūnų mokykla. Mokykloje kurį laiką kartu mokėsi lenkai, rusai ir lietuviai, nors kaip dėstomoji kalba dominavo rusų. Bet nuo 1988 m., kai Lietuvoje atgimė lenkų bendruomenė, Jašiūnuose suaktyvėjo ugdymas lenkų kalba. Su laiku pirmokų skaičius šiose klasėse padidėjo. Dabar mūsų gimnazija pirmauja pagal mokinių skaičių Jašiūnuose (Jašiūnuose veikia 2 gimnazijos ir 1 pagrindinė mokykla) ir yra trečia Šalčininkų rajone.

Akreditavus mokyklos vidurinio ugdymo programą, nuo 2014 m. birželio 19 d. Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinė mokykla tapo Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija, kurioje mokosi ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, ir abiturientai. Šiandien gimnaziją lanko 262 mokiniai ir iš viso dirba 35 pedagogai. Vadovai ir 11–12 klasių mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, yra mokomo dalyko specialistai, aprūpinti individualiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis su prieiga prie interneto. Mokiniai irgi nemokamai gali naudotis internetu kompiuterizuotoje gimnazijos skaitykloje, kompiuterių klasėse, per Wi-Fi ryšį. Mokykloje sukurta ugdymo turiniui įgyvendinti tinkama aplinka, naudojamos skaitmeninės technologijos. Mokytojų ir draugiškos aplinkos dėka gimnazijos mokiniai dalyvauja įvairiausiuose konkursuose, projektuose, olimpiadose ir užima prizines vietas.

Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija – tai Jašiūnų ir aplinkinių gyvenviečių kultūros židinys. Čia vyksta įvairūs renginiai, į kuriuos susirenka ne tik tėvai, bet ir seneliai, kai kurie renginiai jau tapo tradiciniai. Be to, ši švietimo įstaiga jau ne pirmus metus yra viena iš geriausių lenkų mokyklų Vilniaus apskrityje.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams