Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos freska

Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos antrojo aukšto viestibiulį puošia prabangi freska. Freska atskleidžia XIX a. Jašiūnų istoriją. Ją 1980 metais nutapė labai talentinga Dailės akademijos studentė Ina Budrytė. Tai buvo jos diplominis darbas. Freskoje yra pavaizduoti įžymūs  žmonės, kurie gyveno arba kurį laiką svečiavosi Jašiūnuose.

Pagrindinė freskoje įamžinta  asmenybė – Jonas Balinskis (1) (1827–1902) – Mykolo Balinskio ir Sofijos Sniadeckytės sūnus, gydytojas, psichiatras. Peterburgo psichiatrijos mokyklos įkūrėjas, klinikinės psichiatrijos pradininkas, „Rusijos psichiatrijos tėvas“. Jonas Balinskis gyveno Jašiūnuose neilgai. Yra palaidotas Jašiūnuose prie savo tėvų kapo.

Vilniaus universiteto fone yra pavaizduoti broliai: Andrius ir Jonas Sniadeckiai. Andrius Sniadeckis (2) (1768–1838) – chemikas, gydytojas, biologas ir filosofas, Vilniaus universiteto ir Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademijos profesorius. Jis gana dažnai svečiavosi dvare pas dukterį Sofiją ir žentą Mykolą. Šalia vaizduojamas Andriaus Sniadeckio broils – Jonas Sniadeckis (3) (1756–1830), matematikas, astronomas ir filosofas, Krokuvos akademijos 1807–1815 m. rektorius, Vilniaus universiteto profesorius. Tai jis teikė finansinę paramą Jašiūnų dvaro statybai. Buvo tai dovana dukterėčiai Sofijai, jau tada Balinskienei. Įšėjęs į pensiją Jonas Sniadeckis būtent Jašiūnuose praleido paskutines savo gyvenimo dienas ir buvo palaidotas  Balinskių šeimos kapinaitėse.

Jašiūnų miestelį lankydavo daug svečių, kuriuos visada svetingai sutikdavo Balinskio dvare. Dažniausias dvaro lankytojas – Julius Slovackis (4) (1809–1849) – poetas, pagrindinis lenkų romantizmo kūrėjas. Kaip tik čia Julius susipažino su Liudvika Sniadeckyte ir karštai, bet be atsako ją pamilo.

Freskoje dar yra pavaizduota pagrindinė Adomo Mickevičiaus garsios poemos veikėja – Gražina (5). Taip pat ir pats Adomas Mickevičius (6) (1798–1855), žymiausias lenkų poetas, dramaturgas. Poetas dažnai užsukdavo į  Jašiūnus, važiuodamas pas mylimąją Marylę į Bolkieninkus.

Nutapytas freskoje ir pats mūsų gimnazijos globėjas Mykolas Balinskis (7) (1794–1864), buvęs Jašiūnų dvaro savininkas, filosofas, istorikas, publicitas, Vilniaus ir Varšuvos universitetų profesorius, istorinių raštų autorius. Mykolas Balinskis ilgą laiką gyveno dvare, priimdavo daug svečių ir turėjo labai turtingą biblioteką. Palaidotas Jašiūnų Balinskių kapinaitėse kartu su šeima.

Freska yra mūsų gimnazijos puošmena. Būtent prie jos yra pasitinkami svečiai ir vyksta  iškilmingi renginiai bei  Jašiūnų istorijos pažinimo pamokos.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams