Namas, kuriame gyveno Juozapas Albinas Herbačiauskas

2011 m. miesto centre ant namo (Kęstučio g. 58) atidengta memorialinė lenta su užrašu „Šiame name 1929–1932 m. gyveno žymus lietuvių ir lenkų kultūrų ir visuomenės veikėjas, rašytojas, literatūros kritikas, tautinio lietuvių atgimimo puoselėtojas Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944)“.

J. A. Herbačiauskas vaikystę praleido Marijampolėje, tačiau baigęs Marijampolės gimnaziją išvažiavo į Krokuvą. Jogailaičių universitete studijavo bei dėstė lietuvių kalbą. Buvo gerai žinomas Krokuvos menininkų sluoksniuose, bohemos aplinkoje: pažino daugelį „Jaunosios Lenkijos“ meninio judėjimo dalyvių, buvo nuolatinis „Žaliojo balionėlio“ kabareto lankytojas. Be to, Krokuvoje Herbačiauskas susipažino su Mykolu Römeriu, supažindino jį su didžiuliu savo sukauptu lietuvių tautinio atgimimo periodinės spaudos rinkiniu ir paskatino parašyti lenkakalbiams skaitytojams skirtą pirmąją profesionaliąją studiją apie lietuvių tautinį atgimimą.

1923 m. grįžęs į Lietuvą, pradėjo dėstyti lenkų kalbą ir literatūrą Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universitete. Taip pat rašė straipsnius žurnalams „Aušrinė“, „Gaisai“, „Baras“, „Lietuvos žinios“, „Naujoji Lietuva“ ir kt. Herbačiauskas, gyvenęs ir Lietuvoje ir Lenkijoje, bandė suartinti abi tautas bei modernizuoti lietuvių literatūrą: rašė ir lenkų, ir lietuvių kalbomis, jo kūrybai būdingas modernizmas, individualizmas. Garsėjo ekscentrišku charakteriu. Gyvenimo pabaigoje sugrįžo į Lenkiją.

2007 m. literatūros kritikė Eugenija Vaitkevičiūtė išleido monografiją apie J. A. Herbačiauską – „Žinomas nežinomas Juozas Albinas Herbačiauskas“. Režisieriaus Gyčio Padegimo inscenizuotoje dokumentinėje fantasmagorijoje „JAH“ (Kauno dramos teatras, 2011 m.) vaizduotas J. A. Herbačiausko gyvenimas Krokuvoje ir Kaune.

Dabar name Kęstučio g. 58, kuriame gyveno J. A. Herbačiauskas, yra įsikūrusios įvairios paslaugų įmonės.

Koordinatės: 54° 53' 46.06"N, 23° 54' 42.71"E

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams