Pirmasis Kauno miesto muziejus. Tadas Daugirdas ir Vladislovas Starevičius

Tadas Daugirdas (1852–1919) – archeologas, dailininkas, muziejininkas, plačių interesų kultūrininkas, savo veikla susaistęs Lietuvą ir Lenkiją. Gimė Žemaitijos bajorų aplinkoje. Po 1863 m. mokėsi Rygoje, vėliau – Vilniuje, kur jam didelę įtaką darė dailininkai Eduardas ir Alfredas Römeriai. 1869 m. įstojo į Vilniaus paišybos mokyklą. 1870–1872 m. studijavo Sankt Peterburgo, 1872–1876 m. Miuncheno dailės akademijoje. 1877 m. Varšuvoje atidarė savo studiją. 1882 m. Kuršo literatūros ir meno draugijos narys. Vedė 1883 metais, žmona – Kazimiera Korybut Daszkiewicz (1859–1942). Po vestuvių gyveno Varšuvoje, Lenkijoje. Nuo 1885 m. Lenkų mokslų akademijos Krokuvoje narys korespondentas.

Nors kultūrine veikla buvo labiausiai susisaistęs su Lenkija ir lenkiškuoju Vilniumi, tačiau 1905 m. tapo moderniosios lietuvių tautos susiformavimą liudijusio Didžiojo Vilniaus seimo nariu. Nuo 1907 m. dirbo ką tik veiklą pradėjusio Kauno miesto muziejaus (buv. XIX a. Kauno pašto stotis) konservatoriumi, nuo 1909 m. buvo jo direktorius. Muziejui dovanojo didelį archeologinės bei etnografinės medžiagos rinkinį. Jo dėka iš atsitiktinių radinių sandėlio Kauno miesto muziejus virto pavyzdingu kraštotyros muziejumi. Užmezgė ryšius su tuometiniais stambiaisiais Kauno pramonininkais Tilmansais, Šmidtais, Rekošais, sulaukė jų paramos muziejaus veiklai. 1909 m. Tado Daugirdo iniciatyva Kaune tuomet gyvenęs ir dirbęs pasaulio erdvinės (lėlių) animacijos pradininkas Vladislovas Starevičius muziejui sukūrė pirmąjį dokumentinį filmą apie Kauną, pavadintą „Prie Nemuno“. Pirmojo pasaulinio karo metais Daugirdas saugojo muziejų, parašė išsamų kaizerinės okupacijos laikotarpio dienyną. Muziejui vadovavo (ir jo patalpose gyveno) iki mirties 1919 m. Be kitų veiklų, 1907 m. tapo ką tik įsteigtos Lietuvių mokslo draugijos nariu. 1910–1914 m. padėjo rengti Lietuvių dailės draugijos parodas. Rašė periodiniuose leidiniuose „Draugija“, „Viltis“, „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuva“, „Vienybė“ ir kt. Vien Pirmojo pasaulinio karo metais periodikoje pasirodė daugiau kaip 130 jo publikacijų.

Su Kauno miesto  muziejumi susaistytas ne tik T. Daugirdo, bet ir Vladislavo Starevičiaus (1882–1965) atminimas. Kilęs iš Lietuvos lenkakalbių bajorų. Plačių interesų, dailininkas, kinematografas animatorius, entomologas. XX a. pirmojoje pusėje kūrė Lietuvoje, Rusijoje ir Prancūzijoje. Nuo 1911 m. dirbo Kauno miesto muziejaus gamtos skyriuje. Vedė skrybėlių parduotuvės savininkę ir apsigyveno Laisvės alėjoje. Piešė plakatus, karikatūras žurnalams „Vapsva“, „Kreivas veidrodis“, kūrė kostiumus karnavalams, fotografavo, kol apsistojo ties eksperimentine animacija. Pirmasis panaudojo kombinuotą filmavimą, apšvietimo efektus, operatoriaus triukus, kurie taikomi iki šiol. Gyvendamas Kaune V. Starevičius kūrė lėlių animaciją bei kino parodijas: „Prie Nemuno“ (1909), „Žirgelio gyvenimas“ (1910, abu neišlikę), o taip pat – „Laumžirgių gyvenimas“ ir „Skarabėjai“. Savo dienoraščiuose rašė, kad 1911 m. nufilmavo „Gražioji Lukanida“ ir „Kino operatoriaus kerštas“. Dar 1910 m. Kaune sukūrė animacinius filmus su Ąžuolyne gyvenančiais vabalais „Elniaragių kova“, kuriuos sumontavo jau dirbdamas A. Chanžonkovo kino fabrike Maskvoje.

Nors ne V. Starevičius išrado erdvinę animaciją, tačiau pripažįstamas šios rūšies pradininku. Jo vardas įrašytas į visas pasaulio kino enciklopedijas bei žinynus; apie jį rašomi moksliniai darbai, kuriami filmai. 2007 m. nepriklausoma prodiuserių kompanija „Filmų era“ su partneriais, tarp kurių ir Kauno miesto muziejus, apie V. Starevičių susuko filmą „Vabzdžių dresuotojas“ (rež. Linas Augutis, Marek Skrobecki). Šį kūrybinės dokumentikos filmą kūrė kūrybinės pajėgos tų šalių, kuriose V. Starevičius gyveno (Lietuvos, Rusijos, Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos).

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams