Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Römeris

Mykolas Römeris (1880–1945) – Lietuvos konstitucinės teisės tėvas. Iš vokiškosios Saksonijos kilusi ir per istorinius ryšius su tarp Lietuvos ir Livonijos į Lietuvą persikėlusi Römerių giminė buvo lenkiškosios kultūros bajorai. M. Römeris aukštąjį išsilavinimą įgijo Peterburgo imperatoriškoje teisės mokykloje, vėliau studijavo Krokuvoje Jogailos universitete Filosofijos fakulteto istorijos skyriuje. Šių studijų metu susipažino su Krokuvoje gyvenusiu lietuvių rašytoju Juozapu Albinu Herbačiausku ir jo raginamas lenkų kalba parašė pirmąją profesionalią lietuvių tautinio atgimimo istoriją – „Lietuva. Studija apie lietuvių tautinį atgimimą“. Vėliau Römeris baigė mokslus Paryžiaus laisvojoje politinių mokslų mokykloje. Kaune jis ilgą laiką dirbo teisminėje srityje: apygardos teismo teisėjas, vyriausiojo tribunolo teisėjas, valstybės tarybos narys, ėjo Lietuvos tautinio teisėjo pareigas Hagos tarptautiniame teisingumo tribunole, kuriame buvo nagrinėjama byla dėl Klaipėdos krašto. Šią bylą laimėjo Lietuva.

Buvęs J. Piłsudskio bičiulis ir bendražygis M. Römeris priešiškai žiūrėjo į Vilniaus krašto perdavimą Lenkijai, todėl parašė anuomet gerai žinomą viešą laišką J. Piłsudskiui, kuriame išreiškė savo nepasitenkinimą tuo, kaip lietuvis bajoras Piłsudskis, kuris visada deklaravo savo simpatijas Lietuvai, gali savo sostinę lyg ranka numojęs laisvai paversti Lenkijos miesteliu. Šiuo laišku vienas iš paskutiniųjų, kaip jis save suvokė, LDK piliečių, pasirinko gyvenimą susaistyti su tautine Lietuvos valstybe. Nors nacionalizmą visada laikė prievartos forma: „Įrodinėjau, kad nacionalizmas yra dirbtinis ir veidmainiškas reiškinys ir kad mes, Lietuvos lenkai, turime stoti į piliečių eiles – Lietuvai, o ne Lenkijai, turime suprasti ir laikyti savo pareiga ir garbe visuomet dalyvauti pirmosiose kūrėjų gretose ir vadovautis krašto gerove, o ne kitų kraštų visuomenių interesais.“.

Kaune M. Römeris daug gilinosi į įvairias teisės šakas bei istorijos problemas. Pagrindinė jo tyrimų sritis – konstitucinė teisė. Ją dėstė Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universitete, buvo šio universiteto profesorius, tris kartus – rektorius (1927–1928 ir 1933–1939 m.). Dabartiniame VDU yra M. Römerio teisės skaitykla. Kaune veikia vilnietiškojo Mykolo Romerio universiteto Kauno fakultetas.Koordinatės:
Vytauto Didžiojo universiteto didieji rūmai (dab. KTU II rūmai)  54°53'56.0"N 23°55'21.1"E

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatoriai neatsako už skelbiamos informacijos turinį bei už galimus trečiųjų šalių teisių pažeidimus. Atsakomybė už skelbiamos informacijos turinį tenka konkretaus projekto dalyviams