Budynek spółki wydawniczej Omega (obecnie ul. E. Ožeškienės)

Grecka litera Ω, która widnieje na zwieńczeniu głównego wejścia budynku, nawiązuje do nazwy polskiej spółki wydawniczej, mającej tu niegdyś swoją siedzibę. W 1923 roku spółka Omega wraz z działającą tu drukarnią Prima zajmowały się wydawaniem polskich periodyków, podręczników oraz literatury pięknej. W polskie książki były następnie zaopatrywane dwie polskie księgarnie: księgarnia Jakuba Henryka Ossowskiego oraz księgarnia Stella założona przez Juliana Urniaża (budynki nie zachowały się).

Z inicjatywy spółki wydawana była m.in. polska gazeta „Dzień Kowieński” (lit. „Kauno diena”). Pierwszy numer ukazał się 10 sierpnia 1921 roku. Od 1923 roku redaktorem czasopisma był Bohdan Paszkiewicz. W 1935 roku, kiedy czasopismu zabroniono używania w tytule słowa Kaunas, redaktorzy zmienili jego nazwę na „Dzień Polski” („Lenkijos diena”), pozostawiając jednak identyczną szatę graficzną. Ostatni raz „Dzień polski” ukazał się 26 lipca 1940 roku, kiedy Litwę zajęły wojska sowieckie.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatorzy projektu nie ponoszą odpwiedzialności za opublikowaną treść ani za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich. Odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą poszczególni uczestnicy projektu