Dom Adama Mickiewicza i poświęcona poecie tablica pamiątkowa w Kownie

Jesienią 1819 roku Adam Mickiewicz został delegowany do objęcia posady nauczyciela w szkole powiatowej w Kownie. Dyrektor szkoły Stanisław Dorowolski zaproponował mu, by zamieszkał w budynku, który był własnością szkoły. Z powodu trudnej sytuacji materialnej młody nauczyciel nie mógł sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania, więc propozycję przyjął. W mieszkaniu oprócz pokoju znajdował się przedpokój, w którym spał jeden z pierwszoklasistów. Skromny pokój, urządzony w celi klasztoru jezuitów na pierwszym piętrze, sprawiał ponure wrażenie i przytłaczał poetę tak samo jak zimne, średniowieczne mury. Z okna tego pokoju rozpościerał się widok na Niemen i Aleksotę. Nocą w oknie zazwyczaj długo tliła się lampa, a o poranku uczeń często zastawał swojego nauczyciela już przy biurku. Mickiewicz przygotowywał się do wykładów, sporządzając notatki. Nie było wówczas podręczników, dlatego uczniowie w zeszytach zapisywali to, co dyktował im nauczyciel. Mickiewicz wykładał łacinę, retorykę, estetykę, poetykę, literaturę powszechną oraz antyczną. Opiekował się także szkolną biblioteką. Wcześnie rano przed lekcjami pisał listy do matki i przyjaciół. Nauczyciele mieli obowiązek chodzić do kościoła, więc młody poeta wraz z innymi wykładowcami uczęszczał na msze w kościele pod wezwaniem Wziebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwanym kościołem Witolda.

Pierwszą tablicę pamiątkową na domu nr 9, znajdującym się przy placu Ratuszowym, umieszczono w 1955 roku. Widniał na niej napis po litewsku i rosyjsku: „Šiuose mokyklos rūmuose 1819–1823 m. gyveno ir kūrė Adomas Mickevičius”. („W murach tej szkoły w latach 1819–1823 żył i tworzył Adam Mickiewicz”). Tablicę zaprojektowaną przez Vladasa Žuklysa później zdjęto. W jej miejsce w 1998 roku pojawiła się nowa z napisem w języku litewskim: „Šiame pastate 1819–1823 m. gyveno ir dirbo mokytoju poetas Adomas Mickevičius. („W tym budynku w latach 1819–1823 mieszkał i pracował jako nauczyciel Adam Mickiewicz”). Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie... Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą”. Autorem tego projektu był Vytautas Narutis.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatorzy projektu nie ponoszą odpwiedzialności za opublikowaną treść ani za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich. Odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą poszczególni uczestnicy projektu