Dom Balysa i Vandy Sruogów. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997) – historyk, pedagog, działaczka społeczna oraz żona pisarza i profesora Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Balysa Sruogi.

Dzieciństwo spędziła w Balinie na Ukrainie. Wychowała się w rodzinie szlacheckiej pielęgnującej tradycje kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dwujęzyczna rodzina Dowgirdów (lit. Daugirdai) w czasie odrodzenia narodowego opowiedziała się za litewskością. Młoda Vanda dorastała w wielojęzycznym środowisku (znała polski, litewski, rosyjski, ukraiński i francuski). Na co dzień otaczali ją Ukraińcy, wakacje spędzała na Żmudzi, gdzie miała kontakt z językiem litewskim, w domu zaś matka czytała jej Mickiewicza, Syrokomlę i Kraszewskiego.

Wydarzenia I wojny światowej i wojny domowej w Rosji spowodowały, że kilkukrotnie zmieniała miejsce studiów (studiowała w Moskwie i w Berlinie). W latach 1918–1919 wykładała język litewski w szkole w Szawlach, potem zamieszkała w Kownie, gdzie znalazła zatrudnienie w wydawnictwie czasopisma „Lietuva”. Pracowała tu od 1 lipca 1919 roku do 1 listopada 1921 roku. Przygotowywała przeglądy prasy francuskiej i polskiej. Po zawarciu umowy suwalskiej dnia 7 października 1920 roku przeprowadzała wywiady z przedstawicielami zajmującej się nadzorem wojskowym komisji Ligi Narodów.

W marcu 1924 roku wyszła za mąż za pisarza Balysa Sruogę. W latach 1924–1928 kontynuowała naukę w Kownie na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Tu uzyskała dyplom z historii. W latach 30. pracowała w kilku szkołach jako nauczycielka oraz w administracji. W 1935 roku przygotowała podręcznik do nauki historii dla szkół powszechnych. W latach 1941–1944 objęła posadę dyrektorki w Gimnazjum im. Księżnej Biruty w Wilnie. W 1949 wyjechała wraz z córką do Stanów Zjednoczonych.

Warto odnotować, że dziś Fundacja Litwinów (działająca w USA) wypłaca studentom historii stypendium im. jej imienia.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatorzy projektu nie ponoszą odpwiedzialności za opublikowaną treść ani za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich. Odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą poszczególni uczestnicy projektu