Pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II

Jan Paweł II (właściwie Karol Wojtyła) – od 16 października 1978 roku do śmierci w 2005 roku zwierzchnik Kościoła katolickiego. Jako pierwszy w dziejach Polak i pierwszy papież z krajów słowiańskich objął tron papieski po 455 latach sprawowania pontyfikatu przez Włochów. Wybór Karola Wojtyły na papieża przyczynił się do wzrostu autorytetu Kościoła w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zwrócił uwagę świata na sytuację katolików za żelazną kurtyną. Jan Paweł II uważany jest za jedną z najbardziej wpływowych postaci XX wieku. Niektórzy uważają, że już pierwsze apostolskie pozdrowienie miało istotny wpływ na proces obalenia komunizmu w Europie Wschodniej. Jan Paweł II był jednym z najczęściej podróżujących papieży, a jego pielgrzymki wzmacniały autorytet Kościoła w odwiedzanych krajach.

W dniach 4–8 września 1993 roku odwiedził Litwę. Była to pierwsza i jak dotychczas jedyna papieska wizyta w tym kraju. Mieszkańcom Litwy szczególnie zapadła w pamięć msza w parku Santaka w Kownie, podczas której Ojciec Święty mówił o odnowieniu oblicza ziemi przez Ducha Świętego. Przypomniał, że właśnie dzięki Duchowi Świętemu, który działa poprzez człowieka, dokonuje się duchowa przemiana jednostek, rodzin i społeczeństwa. Na pamiątkę papieskiej wizyty na wzniesieniu obok kościoła św. Jerzego stanął pomnik, który odsłonięto i poświęcono 4 czerwca 2011 roku. Autorem wykonanego z brązu monumentu jest polski rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Czesław Dźwigaj. Artysta znany jest jako twórca kanonu wizerunków polskiego papieża, bowiem kowieński pomnik jest jedną z kilkudziesięciu prac tego rzeźbiarza poświęconych Janowi Pawłowi II. Pomnik papieża w Kownie upamiętnia jedno z najistotniejszych wydarzeń lat 90. na Litwie, przypomina także o szczególnej więzi, jaka łączyła Ojca Świętego z naszym krajem.

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatorzy projektu nie ponoszą odpwiedzialności za opublikowaną treść ani za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich. Odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą poszczególni uczestnicy projektu