Przedstawicielstwo dyplomatyczne w Kownie (obecnie ul. Kęstučio 38)

W okresie międzywojennym z powodu konfliktu o Wileńszczyznę stosunki między Polską i Litwą zostały zerwane. Władzę administracyjną w części rejonu wileńskiego sprawowała Polska. Chcąc unormować sytuację, 17 marca 1938 roku Polska wystosowała ultimatum, żądając nawiązania stosunków dyplomatycznych i wymiany przedstawicieli korpusu dyplomatycznego do 31 marca 1938 roku. Proces ponownego nawiązywania stosunków dyplomatycznych rozpoczął się 25 marca.

Litewskim posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym został wówczas mianowany Kazys Škirpa – attaché wojskowy w Berlinie. Natomiast polskimi przedstawicielami dyplomatycznymi na Litwie (rezydującymi w Kownie) zostali: Franciszek Charwat – poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny, Maciej Załęski – pierwszy sekretarz poselstwa, Sławomir Dziarczykowski – attaché poselstwa, pułkownik Leon Mitkiewicz-Żółłtek – attaché wojskowy oraz Stanisław Westfal – attaché prasowy.

Na siedzibę kancelarii poselstwa polskiego wybrano hotel Metropol. Ponieważ posłowie zajmowali całe piętro budynku, żartowano, że nazwę hotelu należałoby zmienić z Lietuva na Hotel Polonia. W 1939 roku poselstwo przeniosło się do nowocześniejszego budynku przy ul. Kęstučio 24 (obecnie Kęstučio 38).

Lenkijos institutas Vilniuje / Instytut Polski w Wilnie

www.lenkijosinstitutas.lt
 
Anna Pilarczyk-Palaitis   
Tel.:    (8 5) 266 0668
El. paštas: anna.pilarczyk@lenkijosinstitutas.org
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

http://www.lmnsc.lt  
Rasa Rutkauskienė
   
Tel.:     (8 5) 267 1930
El. paštas: rasa.rutkauskiene@lmnsc.lt

Organizatorzy projektu nie ponoszą odpwiedzialności za opublikowaną treść ani za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich. Odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą poszczególni uczestnicy projektu